KULLANIM ŞARTLARI

1. www.atc-mateks.com sitesinin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımlar, bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan hakları içeren eserler de dahil olmak üzere yalnızca Mateks Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 'ne(Bundan böyle “ATC-Mateks” olarak adlandırılacaktır), ait olup ATC-Mateks’ in tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere mevcut ve yürürlüğe girecek tüm Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan site içeriğindeki unsurların ATC-Mateks’ in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması, saklanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakledilmesi, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillere teşvik edilmesi, işbu fiillerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Sitenin sayfalarının yazıcı çıktıları, kişisel kullanım amacıyla temin edilebilir.

2.
Site kullanıcısı, hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığını ve/veya bu bilgilere istinaden doğrudan veya dolaylı zarar gördüğünü beyan ederek ATC-Mateks ’ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir zarar talep etmeyeceğini kabul eder. ATC-Mateks site ile ilgili kuralları ve bilgileri, önceden haber vermeksizin değiştirme, silme veya iptal etme hakkına sahiptir. İşbu değişiklikleri takip yükümlülüğü site kullanıcısına ait olup güncel bilgilerin temini için (312) 395 5260 telefon ve info@atc-mateks.com mail adresinden ATC-Mateks ile irtibata geçilmesi tavsiye edilmektedir.

3. ATC-Mateks web sitesinin virüs ve virüs benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde gerekli her türlü önlemi almış bulunmaktadır. Kullanıcı, nihai güvenliğini sağlamak amacıyla, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda kullanıcı, ATC-Mateks web sitesine giriş yapması sebebiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından ATC-Mateks ’e rücu etme hakkı olmaksızın tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

4.
Kullanıcı, web sitesini ziyaret ettiğinde, web sitesi içeriğinde yer alan iletişim bölümündeki “iletişim formu” aracılığıyla ATC-Mateks tarafından talep edilen bilgiyi temin etmesi halinde, ATC-Mateks doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcının kişisel bilgilerini toplayabilir. ATC-Mateks sitede yer alan iletişim formu aracılığıyla verilen kişisel bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü kişilere devretmemeyi kabul eder. ATC-Mateks bu bilgileri, formu dolduran kullanıcıların taleplerine cevap vermek, ATC-Mateks ürünleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve kullanıcılara ulaşmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca, ATC-Mateks, bu bilgileri kendi bünyesindeki diğer uluslararası şirket gruplarına ve yetkili satıcılarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir. Resmi makamlar aracılığıyla, ATC-Mateks ’e, kullanıcıya yönelik soruşturma amacıyla bilgi talep edilmesi ve/veya kullanıcının ATC-Mateks sistemlerinin çalışmasına engel olacak ve/veya işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının ATC-Mateks tarafından tespiti halinde, ATC-Mateks, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirme hakkına sahiptir.

5.
“Web sitesi kullanım şartları”, ATC-Mateks ’in kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. ATC-Mateks web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı “Kullanım Şartları “nda yer alan hükümler ile açıklanan bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

6.
Web sitesi ile site kullanıcıları arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, ATC-Mateks ‘in elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Taraflar arasında vuku bulacak her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.
 
WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. www.atc-mateks.com web sitesinin münhasır hak sahibi olan Mateks Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

www.atc-mateks.com web sitesi içeriğinde bulunan fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin izin alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında cezai takibatlar yapılacağı ve tazminat davaları açılacağı, fikri ve sınai emeğin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağı ve tüm hukuki yollara başvurulacağı önemle tarafınıza duyurulur.

www.atc-mateks.com web sitesinde yayınlanan ilgili fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, haber yazıları ve diğer yazılı ve görsel materyaller, www.atc-mateks.com  web sitesi dışında Mateks Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden izin alınmadan herhangi ve hiçbir şekilde başka web sitesinde veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz. İzin almadan link ve benzeri teknolojiler kullanılamaz, çevrimdışı tarayıcı ve benzeri yöntemlerle çevrimdışı olarak web sitesinin bir kısmı veya tamamı herhangi bir mecrada yayınlanamaz. www.atc-mateks.com web sitesinin yayınladığı içeriği (yazı, fotoğraf, video, animasyon, vb. gibi) ticari amaçlar dışında kendi sanal ya da görsel mecranızda yayınlamak isterseniz iletişim bölümünden “iletişim formu” ile başvurup yetkili birimden izin almak zorundasınız.
 

SÖZLEŞMENİN AMACI

MADDE 1: Sözleşmenin amacı,

Bir tarafta www.atc-mateks.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır.) diğer tarafta bu WEBSITE’ ni kullanacak olan veya kullanmakta olan siz WEB SİTESİ kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI), olarak anılacaktır.) arasında WEB SİTESİ' nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 2:

A. KULLANICI, WEB SİTESİ’ nin yazılı ve görsel hiçbir içeriğini hiçbir şekilde ticari amaçla bilgisayarına indiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. KULLANICI' nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ' nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları WEB SİTESİ' nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

B. WEB SİTESİ' nde yer alan resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka web sitesinde ticari amaçla yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. KULLANICI' nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ’ nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları WEB SİTESİ' nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

C. WEB SİTESİ hiçbir şekilde başka bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.

D. KULLANICI, WEB SİTESİ’ nin indirilmeye müsait dosyalarının virüslerden, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI' nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI' nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan WEB SİTESİ sorumlu değildir.

E. KULLANICI, WEB SİTESİ’ ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. WEB SİTESİ siteyi ve içeriğine dâhil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve WEB SİTESİ hakkında veya WEB SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. WEB SİTESİ, yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanışlılığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI' nın sorumluluğundadır.

F. KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,,

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI 'nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

Bu WEB SİTESİ’ nin sahibi/sahipleri ve görevlilerini de kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

G. WEB SİTESİ, WEB SİTESİ’ nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. WEB SİTESİ, KULLANICILARIN veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

H. KULLANICI işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde WEB SİTESİ' nin sahibi Mateks Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne cezai şart olarak her bir ihlal için 100.000 $ (Yüz bin dolar) cezai şart olarak ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

WEB SİTESİ'NİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

MADDE 3: WEB SİTESİ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

A. WEB SİTESİ, WEB SİTESİ’ nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, WEB SİTESİ, üzerinden sağlanan veya indirilen herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) WEB SİTESİ , veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

B. WEB SİTESİ, WEB SİTESİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya WEB SİTESİ yoluyla indirilen materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

C. KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI' nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.

D. KULLANICI, WEB SİTESİ 'ne erişimi ve WEB SİTESİ 'ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. WEB SİTESİ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

E. WEB SİTESİ, bir yargı merciinin kararı veya WEB SİTESİ 'in bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI’ nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya WEB SİTESİ bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar. 

F. Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, WEB SİTESİ çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına KULLANICI' ya karşı ileri sürebilirler.

ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

MADDE 4: İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI , internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.  KULLANICI özellikle de Türkiye'deki veya KULLANICI’ nın ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. 

MADDE 5: Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 6:

A. WEB SİTESİ' nin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez. 

B. Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için - WEB SİTESİ 'nin sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla– herhangi bir rol oynamayacaktır.

6 maddeden oluşan işbu sözleşme KULLANICI ile WEB SİTESİ arasında yapılmıştır ve KULLANICI siteyi kullandığı sürece geçerliliğini koruyacaktır.